<<< zpět (Obsah)
Základní přehled elektromagnetického pole

Jak známo zdrojem elektromagnetického pole jsou elektrické náboje a elektrické proudy.

Podle charakteru časové závislosti zdrojů elektromagnetického pole, můžeme tato pole třídit na následující skupiny:
a) elektrostatická pole - zdroje (náboje) jsou v klidu
b) stacionární pole - zdroji těchto polí jsou stacionární (stejnosměrné) proudy
c) kvazistacionární pole - zdroji jsou nízkofrekvenční proudy - v tomto případě se zanedbávají posuvné proudy oproti proudům volných nábojů
d) nestacionární pole - zdroje jsou obecně časově závislé

Elektromagnetické pole je charakterizováno vektory E, D, H, B.

E je intenzita elektrického pole [V/m]
D je hustota elektrického toku (elektrická indukce) [C/m2]
H je intenzita magnetického pole [A/m]
B je hustota magnetického toku (magnetická índukce) [T]

Tyto vektory jsou svázány se zdroji elektromagnetického pole Maxwellovými rovnicemi